Projekti

To smo mi, Romske navade in vraže

Projekt bomo izvedli že tretje leto. Namenjen je romskim učencem OŠ Ljubo Šercer posredno pa vsem romskim učencem naše občine. V prvih dveh projektih smo se ukvarjali z vsakdanom romskih otrok, njihovimi domovi  letos pa smo se odločili, da se pobliže seznanimo z...

read more

S-Factor

S-Factor je festival kratkih videov, v katerih nastopajo in pri izdelavi katerih sodelujejo osebe s posebnimi potrebami. Je projekt, ki promovira inkluzijo mladih oseb s posebnimi potrebami skozi uprizoritvene umetnosti in izdelovanje filmov.  Organizator,...

read more

Trajnostna mobilnost v vrtcih in osnovnih šolah

Trajnostna mobilnost je tema, ki neizogibno vedno bolj vstopa v naš prostor in vsakdan. Je del sedanjosti in oblikuje naš pogled na prihodnost. Z vključevanjem vsebin na temo trajnostne mobilnosti lahko učencem in njihovim družinam predstavimo in približamo načine...

read more

Čarobnost knjige

Gre za projekt, namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti, razvijanju ustvarjalnosti in domišljije, razvijanju kritičnega mišljenja in hkrati vključevanju staršev v dejavnosti šole. S projektom smo začeli v šolskem letu 2020/21 in se nadaljuje tudi v letošnjem...

read more

VšečKAM in GREM

Operacija se izvaja v okviru Operativnega programa za izvajanje evropske kohezijske politike v obdobju 2014 – 2020, 10. prednostne osi »Znanje, spretnosti in vseživljenjsko učenje za boljšo zaposljivost«, 10.1 prednostne naložbe »Izboljšanje enakega dostopa do...

read more

Moja varnost

  Sodelovali bomo s predstavniki zunanjih institucij, s PP Kočevje, z ZD Kočevje, z GZ Kočevje, s posameznimi društvi v lokalnem okolju. Izvajali bomo različne dejavnosti na področju preventive, varnosti in skrbi za zdravje. Otroke želimo seznaniti o nevarnostih,...

read more

Minuta za zdravje

Minuta za zdravje je namenjena tako boljšemu psihofizičnemu počutju učencev zaradi izboljšanja prekrvavljenosti kot tudi sprostitvi ter posledično samemu dvigu storilnosti. Izvajamo jo večkrat dnevno in sicer pri predmetih, pri katerih učenci večji del časa sedijo....

read more

Bralni kotiček

Projekt Bralni kotiček se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2021/22. Namen projekta je izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci nižjega izobraževalnega standarda od 1....

read more

RTM Kočevska

RTM Kočevska je projekt namenjen osnovnošolcem, s ciljem spoznavanja lokalne zgodovine in grajenja pozitivnega odnosa do domačega okolja. V okviru kulturnih tematskih let v Kočevju poteka že od leta 2012, letos pa bo s pomočjo pridobljenih evropskih sredstev in pod...

read more

Otroška gledališka mini karavana

Otroško gledališko mini karavano sestavljajo: OŠ Ljubo Šercer, OŠ Ob Rinži, OŠ Stara Cerkev in OŠ Zbora odposlancev. Namen karavane je, da se šola šoli gledališko predstavi na enem mestu. Skupaj si ogledamo naše delo, ki ga tako učenci kot mentorji vlagajo skozi celo...

read more
Skip to content