Projekti

Tradicionalni slovenski zajtrk

Tradicionalni slovenski zajtrk Vlada Republike Slovenije je na 33. redni seji, 11. 10. 1012, sprejela sklep o razglasitvi dneva slovenske hrane, ki je objavljen v Uradnem listu RS, št. 77/12. Obeležili ga bomo vsak tretji petek v novembru. S tem praznikom bomo v...

read more

Projekt POGUM

        NALOŽBO SOFINANCIRATA REPUBLIKA SLOVENIJA IN EVROPSKA UNIJA IZ EVROPSKEGA SOCIALNEGA SKLADA. SKUPNA VIŠINA SREDSTEV, NAMENJENIH ZA IZVEDBO PROJEKTA, ZNAŠA 3.299.864,57 EUR. S šolskim letom 2018/19 je naša šola kot implementacijska osnovna šola vstopila v...

read more

RASTEM S KNJIGO

  PROJEKT RASTEM S KNJIGO V šolskem letu 2019/2020 bodo v projekt Rastem s knjigo vključeni učenci 7., 8. in 9. razreda, torej 16 učencev. Projekt »Rastem s knjigo« je nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture, ki je namenjen spodbujanju osnovnošolcev k branju...

read more

Zobni alarm

ZOBNI ALARM Tudi letošnje šolsko leto na naši šoli izvajamo program Zobni alarm. Otroke želimo naučiti kako pravilno, redno in z veseljem skrbeti za svoje zobe. Ustrezna ustna higiena ohrani naše zobe zdrave za vse življenje. Otroci se učijo pravilnega ščetkanja zob...

read more

Varni internet

Šole se pogosto srečujemo z vprašanji in stiskami staršev, kako naj vzgajajo svoje otroke, da bodo znali varno, odgovorno in koristno uporabljati internet in mobilne naprave. V letošnjem šolskem letu pripravljamo v sodelovanju s SAFE.SI predavanje za učence o varni in...

read more

Semena sprememb

Služba Vlade Republike Slovenije za razvoj in evropsko kohezijsko politiko je izdajatelj Idejnika SEMENA SPREMEMB Prihodnost Slovenije. S svojo odprtostjo, fleksibilnostjo in pozitivno energijo avtorji Idejnika ponujajo učitelju proste roke pri uresničevanju ciljev in...

read more

Šolski EKO vrt

Program Šolski ekovrtovi nudi strokovno in informacijsko podporo vsem šolam, vrtcem, dijaškim domovom ipd. v Sloveniji, ki vzpostavljajo ali negujejo svoj šolski ekovrt(iček). Logotip programa Šolski ekovrtovi Inštitut za trajnostni razvoj (ITR), ki program...

read more

Policist svetuje

Tudi v letošnjem šolskem letu bomo sodelovali s policisti iz Kočevja. Projekt Policist svetuje je namenjen preventivi. Učenci bodo seznanjeni o nevarnostih, s katerimi se lahko srečajo v vsakdanjem življenju. Poučeni bodo o primernem samozaščitnem ravnanju ter...

read more

Večgeneracijski center Skupaj

Projekt vodi RIC Novo mesto, partner pa je Ljudska univerza Kočevje. Večgeneracijski center SKUPAJ deluje na območju 8 občin v JV regiji (MO Novo mesto, Občina Dolenjske Toplice, Občina Straža, Občina Šmarješke Toplice, Občina Škocjan, Občina Kočevje, Občina Kostel in...

read more

Varno s soncem

Program Varno s soncem je nastal kot prizadevanje za izboljšanje stanja v Sloveniji zaradi zaskrbljujočih epidemioloških podatkov o naraščanju števila rakavih obolenj kože pri nas (vir: Register raka RS) in hkrati kot odgovor na dejstvo, da je pojavnost kožnega raka...

read more
Skip to content