Nerazvrščeno

Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice

Svet OŠ Ljubo Šercer na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta OŠ Ljubo Šercer v šolskem letu 2019/20 z dne 3. 6. 2020   razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE.  ...

read more

Park medgeneracijskega sodelovanja

Osnovna šola Ljubo Šercer bo v šolskem letu 2020/21 kot partner sodelovala v projektu z naslovom "Park medgeneracijskega sodelovanja", kjer bo z izvedbo različnih delavnic in aktivnosti prispevala h kakovostni izvedbi projekta. Medgeneracijsko sodelovanje je v...

read more

Potrebščine za 9. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 9. razred Učbeniki in delovni zvezki: D. Langerholc: KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, učbenik za 9. razred, ZRSŠ M. Gajšek: POZDRAVLJENA, MLADOST, berilo za 9. razred, ZRSŠ D. Langerholc: KAKO...

read more

Potrebščine za 8. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 8. razred Učbeniki in delovni zvezki: D. Horvat: KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, učbenik za 8. razred, ZRSŠ A. Vališer, E. Mrlak, M. Jamnik: POLETI Z MENOJ MED BESEDE, berilo za 8. razred, ZRSŠ D....

read more

Potrebščine za 7. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20  za 7. razred Učbeniki in delovni zvezki: A. Vališer, E. Mrlak: POLETI Z MENOJ MED BESEDE, berilo za 7. razred, ZRSŠ D. Ujc: KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, učbenik za slovenščino za 7. razred,...

read more

Potrebščine za 6. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 6. razred Učbeniki in delovni zvezki: I. Ferlinc, N. Modrič: DOMIŠLJIJSKI SVET MAVRIČNIH BESED, berilo za slovenščino za 6. razred, ZRSŠ S. Grča Planinšek: Vesolje besed - veselje besed,...

read more

Potrebščine za 5. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za  5. razred Učbeniki in delovni zvezki: I. Lušina: BRANJE KOT ČUDEŽNO POTOVANJE, berilo za 5. razred, ZRSŠ S. Grča Planinšek: BREZ ZMEDE SEJEMO BESEDE, učbenik za slovenščino za 5....

read more

Potrebščine za 4. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 4. razred Učbeniki in delovni zvezki: N. Vidmar: NA POTEP V DEŽELO BESED, berilo za 4. razred, ZRSŠ S. Grča Planinšek, P. Lotrič: PLANET ČRKOSNED, učbenik za slovenščino za 4. razred, ZRSŠ S....

read more

Potrebščine za 3. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 3. razred Učbeniki in delovni zvezki: H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: PAJKEC PIKO POSLUŠA, GOVORI, BERE, PIŠE, učbenik za 3. razred, ZRSŠ H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: PAJKEC PIKO...

read more

Potrebščine za 2. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 2. razred   Učbeniki in delovni zvezki: H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: PAJKEC PIKO POSLUŠA, GOVORI, BERE, PIŠE, učbenik za 1. razred, ZRSŠ H. Jeršan Kojek, D. Škof Pavlinec: PAJKEC...

read more