Nerazvrščeno

Varstvo osebnih podatkov

Na Osnovni šoli Ljubo Šercer se zavedamo pomena zasebnosti in si prizadevamo, da so osebni podatki pri nas varni. Osebne podatke učencev, njihovih staršev oz. zakonitih zastopnikov, zaposlenih in poslovnih partnerjev obdelujemo izključno zaradi namena, zaradi katerega...

read more

ZIMSKI ŠPORTNI DAN

V torek, 2. 2. 2021, smo na naši šoli izvedli 3. športni dan. Glede na vremensko napoved smo ujeli zadnji dan, ko je bilo snega še ravno dovolj in hkrati lepo sončno vreme. Učenci so se skupaj z razredniki odločili, katerih dejavnosti se bodo udeležili saj smo morali...

read more

Razpis za delovno mesto ravnatelja/ravnateljice

Svet OŠ Ljubo Šercer na podlagi 58. člena Zakona o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja in na podlagi sklepa 6. redne seje Sveta OŠ Ljubo Šercer v šolskem letu 2019/20 z dne 3. 6. 2020   razpisuje delovno mesto RAVNATELJA/RAVNATELJICE.  ...

read more

Park medgeneracijskega sodelovanja

Osnovna šola Ljubo Šercer bo v šolskem letu 2020/21 kot partner sodelovala v projektu z naslovom "Park medgeneracijskega sodelovanja", kjer bo z izvedbo različnih delavnic in aktivnosti prispevala h kakovostni izvedbi projekta. Medgeneracijsko sodelovanje je v...

read more

Potrebščine za 9. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 9. razred Učbeniki in delovni zvezki: D. Langerholc: KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, učbenik za 9. razred, ZRSŠ M. Gajšek: POZDRAVLJENA, MLADOST, berilo za 9. razred, ZRSŠ D. Langerholc: KAKO...

read more

Potrebščine za 8. razred

SEZNAM UČBENIKOV, DELOVNIH ZVEZKOV IN DRUGIH POTREBŠČIN v šol. l. 2019/20 za 8. razred Učbeniki in delovni zvezki: D. Horvat: KAKO POVEM, KAKO NAPIŠEM, učbenik za 8. razred, ZRSŠ A. Vališer, E. Mrlak, M. Jamnik: POLETI Z MENOJ MED BESEDE, berilo za 8. razred, ZRSŠ D....

read more
Skip to content