Bralni kotiček

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Projekt, katerega namen je spodbujanje branja, bo obeležil že četrto ponovitev. Namen projekta je izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci NIS-a od 1. do 9. razreda, ter vsi učenci PPVI.


V okviru projekta bodo učenci obiskovali šolsko knjižnico, kjer bomo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja in učenje bralnih strategij. Knjižnico bodo učenci obiskovali po dogovoru knjižničarke z razredničarkami, načrtovan pa je vsaj en obisk mesečno. Obiski bodo lahko potekali v skupini (večja skupina učencev pride na tihe minute branja, ali na skupinsko glasno branje…); v parih (starejši učenci berejo mlajšim) ali individualno. Vsebine projekta bodo v povezavi s poukom slovenskega jezika, dodatnega pouka, podaljšanim bivanjem. Dotikale se bodo aktualnih tem, dogodkov oziroma za učence pomembnejših tem. Dejavnosti bo izvajala šolska knjižničarka v sodelovanju z razredniki, učitelji predmetnega pouka in učitelji podaljšanega bivanja. Projekt bo še posebej izpostavljen v mesecu oktobru, mednarodnem mesecu šolskih knjižnic, ter v februarju, mesecu kulture.


Cilji projekta so: izboljšati tehniko branja, razumevanje prebranega besedila, izboljšati govorne sporazumevalne zmožnosti, bralne trategije ter učence notranje motivirati za branje.

Skip to content