Bralni kotiček

24. 6. 2020 | Projekti

Projekt Bralni kotiček se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2021/22. Namen projekta je izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci nižjega izobraževalnega standarda od 1. do 9. razreda ter vsi učenci posebnega programa vzgoje in izobraževanja. V okviru projekta bodo učenci obiskovali šolsko knjižnico, kjer bomo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja in učenje bralnih strategij. Knjižnico bodo učenci obiskovali po predhodnem dogovoru knjižničarke z razredniki. Obiski bodo lahko potekali v skupini ali individualno. Vsebine projekta bodo vezane na aktualne dogodke in teme, potekale bodo v povezavi s poukom slovenskega jezika, dodatnega pouka in podaljšanim bivanjem.

                                                                                                                                                                                             Koordinatorka šolska knjižničarka, Maša Luteršmit

 

Skip to content