Bralni kotiček

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Projekt, katerega namen je spodbujanje branja, se bo nadaljeval tudi v šolskem letu 2020/21. Namen projekta je izboljšati bralno pismenost naših učencev, jih učiti bralnih strategij in notranje motivirati za branje. V projekt bodo vključeni vsi učenci NIS-a od 1. do 9. razreda, ter vsi učenci PPVI. V okviru projekta bodo učenci obiskovali šolsko knjižnico, kjer bomo izvajali različne dejavnosti za spodbujanje branja in učenje bralnih strategij. Knjižnico bodo učenci obiskovali po dogovoru knjižničarke z razredničarkami, načrtovan pa je vsaj en obisk mesečno. Obiski bodo lahko potekali v skupini, v parih ali individualno. Vsebine projekta bodo v povezavi s poukom slovenskega jezika, dodatnega pouka, podaljšanim bivanjem. Dotikale se bodo aktualnih tem, dogodkov oziroma za učence pomembnejših tem.

                                                                                                                                                                                             Koordinatorica šolska knjižničarka, Maša Luteršmit

 

Skip to content