3. ŠPORTNI DAN

V petek, 13. marca 2020, smo imeli na naši šoli v okviru projektnega tedna tretji športni dan v tem šolskem letu. Namesto načrtovanega obiska fitnes studia smo se po priporočilih Ministrstva za šolstvo in šport o izvedbi pouka na prostem podali na pohod. Učence smo po sposobnostih razdelili v tri skupine in prav toliko je bilo tudi različnih smeri pohoda. Vsaka skupina je del pohoda opravila po mestu in del v naravi, kjer smo tudi pojedli malico. Tekom pohoda smo se ustavljali ter se pogovarjali o urbanih znamenitostih, naravnih posebnostih, zgodovini kraja, kulturnih obeležjih ter o lokalnem rastlinstvu in živalstvu. Kljub nizkemu obisku pouka zaradi korona virusa nam je bilo na športnem dnevu lepo. Tudi vreme, ki je bilo ves čas na meji padavin, je zdržalo.

Sašo Ivetič