Uspešno vključevanje Romov v vzgojo in izobraževanje II

29. 7. 2015 | Projekti

liliV ta namen se je na šoli zaposlila romska pomočnica Lili Majer. Na šoli dela prvi teden dva dni (ponedeljek in torek), drugi teden pa tri dni (sreda, četrtek, petek). Svojo delovno obveznost dopolnjuje še na OŠ ob Rinži.

Ključni cilji njenega dela so: -pomoč učiteljem pri vključevanju romskih otrok v oddelek, -pomoč pri spoznavanju slovenskega jezika, -izboljšati učni uspeh romskih učencev, -pomoč pri komunikaciji romskih staršev z delavci šole in obratno, -prebiranje pisnih informacij romskim staršem, -privzgajanje odgovornega odnosa do izobraževanja, delovnih navad, -odgovornost staršev k rednemu pošiljanju otrok v šolo, -navajanje in poučevanje staršev na osebno higieno učencev, -razvijanje romske kulture in jezika.

Skip to content