ŠOLSKI EKOVRT

13. 1. 2017 | Projekti

V šolskem letu 2014/15 je naša šola pristopila k programu ŠOLSKI EKOVRTOVI in se pridružila mreži šol pod okriljem zasebnega neprofitnega zavodaInstituta za trajnostni razvoj.

Slednji omogoča mentorjem brezplačno izobraževanje na seminarjih v jesenskem in pomladnem času na temo permakulturnega in ekološkega pridobivanja hrane v povezavi z globalnim učenjem, ki jih vodita priznani strokovnjakinji ga. Jožica Fabijan in ga. Alenka Henigman.

V šolskem letu 2014/15, je mentorica šolskega ekovrta Valerija El Habashy je po udeležbi na seminarju pripravila PROGRAM DELA za celo šolsko leto, za vse oddelke v katerih se izobražujejo učenci s posebnimi potrebami.

Posamezni razredniki so mesečno dobivali zadolžitve, ki so jih nato vnesli v svoj program dela in izpeljali dejavnosti na talnem vrtu, v visokih gredah ali na trati ter senčnem delu vrta.

Mentorica je z učenci izbirnih vsebin Kmetijska dela ter Sodobno kmetijstvo in medsebojnimi korelacijami med predmeti vnesla elemente zdrave prehrane, zaznavanja okolja z vsemi čutili, skrbi in odgovornosti za zdrave rastline ter okolje  v vzgojno-izobraževalni proces, ki poteka na šoli. Tako učenci s posebnimi potrebami razvijajo ročne spretnosti, fino motoriko, medsebojno sodelovanje, se izobražujejo in praktično spoznavajo vsebine naravoslovja, spoznavanja okolja, tehnike in tehnologije, matematike, slovenščine, razvijanja splošne poučenosti in ostalih vsebin, ki so predpisane za osnovne šole z nižjim izobrazbenim standardom.

Skip to content