Skupaj za znanje

8. 1. 2016 | Nerazvrščeno, Projekti

ROMSKI POMOČNIK, Projekt Skupaj za znanje; koordinatorka Aleksandra Kocjan Malnar in mentorica romski koordinatorki Lilici Majer

Projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2021.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine;
prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti; specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanju trgu dela ter specifični cilj 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Namen projekta je razvoj (nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih) podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti. Projekt Skupaj za znanje povezuje in nadgrajuje prejšnji projekt Skupaj do znanja.

Več o projektu si lahko preberete na spodnji povezavi, http://www.skupajzaznanje.si/o-projektu/.

 

Skip to content