Šolska shema

30. 7. 2015 | Projekti

 

 

 

 

V šolskem letu 2019/2020 bomo nadaljevali z izvajanjem ŠOLSKE SHEME.

ŠOLSKA SHEMA je nov ukrep skupne kmetijske politike in pomeni pomoč za oskrbo s sadjem in zelenjavo ter mlekom in mlečnimi izdelki v izobraževalnih ustanovah.  Izvajati se je začela v šolskem letu 2017/2018. Podlaga za njeno načrtno in učinkovito izvajanje je ta strategija, ki je sprejeta za šestletno obdobje od šolskega leta 2017/2018 do šolskega leta 2022/2023.

V šolski shemi se otrokom v osnovni šoli in gojencem v zavodih za vzgojo in izobraževanje otrok in mladostnikov s posebnimi potrebami brezplačno razdeljuje dodaten obrok sadja in zelenjave oziroma mleka in mlečnih izdelkov ter se jih skozi različne dejavnosti spremljevalnih izobraževalnih ukrepov povezuje s kmetijstvom, izobražuje o zdravih prehranskih navadah, lokalnih prehranskih verigah, ekološkemu kmetovanju, trajnostni pridelavi in preprečevanju zavržkov hrane. Šolska shema vključuje tudi spremljanje in vrednotenje učinkov sheme ter obveščanje javnosti.

Izbor upravičenih kmetijskih proizvodov in živil v šolski shemi je razdeljen na ‘šolsko sadje in zelenjavo’ ter ‘šolsko mleko’, na ta način je razdeljeno tudi financiranje. Večinski delež financiranja se zagotovi iz proračuna Evropske unije, preostali delež iz proračuna Republike Slovenije.

Naša šola se je tudi v tem šolskem letu prijavila v šolsko shemo, v prijavi smo se odločili, da bomo otrokom razdeljevali oboje, in sicer šolsko sadje in zelenjavo ter šolsko mleko.

V skladu z Zakonom o javnem naročanju – ZJN – 3 (Uradni list RS, št. 91/15 in 14/18) smo se odločili in izbrali sledeča dobavitelja, GEAPRODUKT, d.o.o in ZAKLADI KOČ. Z OBROBJA PRAGOZDOV in pri tem poskušali čim bolj uveljaviti načelo kratkih dobavnih verig.

Šolsko sadje in zelenjava se deli na osnovno skupino sveže sadje in zelenjava in na skupino predelano sadje in zelenjava.

Šolsko mleko se deli na osnovno skupino mleko in na skupino mlečni izdelki.

Šolsko sadje in zelenjava oz. šolsko mleko se razdeljujeta otrokom v šoli poleg rednega obroka kot dodaten brezplačen obrok (ob sredah šolsko sadje in zelenjava ter vsak drugi torek šolsko mleko).

ŠOLSKO SADJE IN ZELENJAVA je sveže sadje in zelenjava, vključno s predelanim sadjem in zelenjavo, kamor spadata le kislo zelje in kisla repa ter suho sadje (jabolka, hruške, slive, kaki, češnje).

ŠOLSKO MLEKO je mleko in mleko brez laktoze, vključno z mlečnimi izdelki, kamor spadajo jogurt, kislo mleko, kefir, pinjenec in skuta – vsi mlečni izdelki in mleko mora biti brez dodanega sladkorja ali drugih sladil, arome, sadja, oreškov ali kakava in brez dodane soli ali maščob. Pri razdelitvah je pomembno, da ima šola v okviru razdeljenega šolskega sadja in zelenjave več razdelitev svežega sadja in zelenjave kot predelanega sadja in zelenjave, ter v okviru razdeljenega šolskega mleka več razdelitev mleka kot mlečnih izdelkov.

Skip to content