Razpis volitev za predstavnike staršev in delavcev v Svet OŠ Ljubo Šercer

30. 7. 2020 | Obvestila

 

Objavljamo sklep 6. redne seje Sveta šole v šolskem letu 2019/20 o razpisu volitev predstavnikov delavcev v svet šole za mandatno obdobje 2020-2024, ki ga najdete TUKAJ (KLIK).

Na spodnji povezavi najdete tudi Odlok o ustanovitvi Javnega vzgojno-izobraževalnega zavoda Osnovna šola Ljubo Šercer.

https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina?urlurid=20162945

 

 

Skip to content