Projekt Zakladnica

24. 6. 2020 | Projekti

          

Osnovna šola Ljubo Šercer kot partner sodeluje v projektu »Zakladnica«, ki predstavlja del Strategije lokalnega razvoja LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Javni poziv se izvaja kot podpora za izvajanje lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost, in znotraj tega v okviru podukrepa »Podpora za izvajanje operaciji v okviru strategije lokalnega razvoja, ki ga vodi skupnost«. Sredstva za sofinanciranje je LAS dodelilo Ministrstvo za gospodarski razvoj in tehnologijo v okviru Evropskega sklada za regionalni razvoj.

 Predmet sofinanciranja: Predmet sofinanciranja so operacije (projekti), ki zasledujejo cilje ESRR ter prispevajo k ciljem in ukrepom Strategije lokalnega razvoja na območjih LAS Po poteh dediščine od Turjaka do Kolpe. Sofinancirane aktivnosti se morajo izvajati na območju urbanih naseljih, ki so: Kočevje, Ribnica, Kočevska Reka, Dolga vas, Šalka vas, Fara, Hrib – Loški Potok, Osilnica, Sodražica, Velike Lašče, Videm (Dobrepolje).

Vrednost projekta: 99.770,27 EUR

Vrednost sofinanciranja (ESRR): 72.449,42 EUR

Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.

https://www.eu-skladi.si/

 Na osnovni šoli Ljubo Šercer bomo tako pričeli z izvedbo dveh delavnic z naslovom »Delo z lesom«. Na teh delavnicah bo Podjetniški inkubator Kočevje v sodelovanju z osnovno šolo Ljubo Šercer izvedel dve delavnici za otroke, pri katerem bo Inkubator Kočevje s svojim strokovnim znanjem pri izdelavi lesa pomagal otrokom sooblikovati inovativne lesene izdelke. Na prvi delavnici bodo izdelali večje in manjše lesene gajbice, ki bodo namenjeni shranjevanju pridelkov, ki jih bodo pridelali v šoli in tudi lokalni pridelovalci v območju LAS. Izdelovali bomo tudi lesene označevalne ploščice z napisi pridelkov, ki se uporabljajo za označevanje zasajenih rastlin na vrtu. Na drugi delavnici bomo pod mentorstvom Inkubatorja Kočevje izdelali lesene pladnje in nadaljevali z izdelovanjem lesenih označevalnih ploščic z napisi pridelkov. Znotraj delavnice bo Podjetniški inkubator Kočevje skupaj z otroki izdelali tudi tržni načrt, kako te izdelke kasneje tudi plasirati na trg ter jim pomagal pri oblikovanju predstavitvenega nastopa. Lesene izdelke bodo po potrebi nadgradili tudi na Podjetniškem inkubatorju Kočevje z uporabo lasersko gravirnega stroja, ki bo omogočil personalizacijo izdelkov. Učenci pa se bodo udeležili tudi delavnic, ki bodo mladostnikom in tudi odraslim z motnjami v duševnem razvoju pomagale pridobiti znanja in kompetence, ki jim bodo omogočali zaposlitev. Projekt bo Osnovni šoli Ljubo Šercer omogočil tudi nakup nove opreme in strojev za tehnično učilnico, izdelavo promocijskih knjižic z lastnimi recepti, izdelavo vrtnarskega priročnika in omogočil nova znanja za kakovostno delo na šolskem eko vrtu.

                                                                                                                                                                                                                            Koordinator Jan Čibej

 

 

Skip to content