Projekt POGUM

24. 6. 2020 | Projekti

       
 

 

Nosilec projekta POGUM je Zavod RS za šolstvo.  Projekt Krepitev kompetenc podjetnosti in spodbujanje prožnega prehajanja med izobraževanjem in okoljem v osnovnih šolah 2017 – 2022 (POGUM), poteka tudi na naši šoli. Kot implementacijska šola smo se v projekt vključili v začetku šolskega leta 2018/19. V šolski projektni tim je vključenih več članov in cilj je, da v vse aktivnosti vključimo čim več učencev in učiteljev. Namen projekta je razvoj didaktičnih pristopov in strategij ter podpornega okolja in s tem spodbujanje podjetnosti v osnovnih šolah. V šolskem letu 2021/22 bomo nadaljevali z vsebinami, ki jih v preteklem šolskem letu nismo uspeli izvesti (predvsem zaradi ukrepov za preprečevanje širjenje COVID-19) ter dodali še nove cilje in vsebine, ki se bodo navezovale tudi na tematsko leto Občine Kočevje “ Kočevje mesto 550”.

                                                                                                                                                                                               Koordinatorka Sandra Rusec Belaj

 

Skip to content