PPVI

18. 12. 2015 | Nerazvrščeno

Načrtovali in izvedli jih bomo v skladu s pogoji in možnostmi, v skladu z obveznim in razširjenim programom ter v povezavi z okoljem. Vsebine se med seboj povezujejo in združujejo. Izvedba dnevov dejavnosti v PPVI se deloma realizirajo usklajeno z dnevi dejavnosti iz programa NIS.

Teme delovnih dni se izvedejo po naslednji razporeditvi:

Dnevi dejavnosti STOPNJA  

 

Izvedba usklajena z dnevi dejavnosti programa NIS.

  I. II. III. IV. V. VI.
Kulturni dnevi 4 3 3 3 3 3
Naravoslovni dnevi 3 3 3 3 3 3
Športni dnevi 5 5 5 5 5 5
*Delovni dnevi 3 4 8 6 6 6

*Opomba:

Delovni dan načrtujemo tako, da ga povežemo z načrtovanimi izbirnimi vsebinami, katerih cilj je razvijanje praktičnih spretnosti in veščin z namenom vse večje samostojnosti učencev za uspešno socialno vključevanje v družbo.

 

Skip to content