JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO!

13. 1. 2017 | Projekti

V šolskem letu 2015/16 je Inštitut za trajnostni razvoj skupaj z društvom Humanitas pristopil k evropskemu projektu EAThink – Jej lokalno, misli globalno.

Pri tem sodeluje 12 evropskih in 2 afriški državi – sam projekt sicer traja od 2015 do 2017.

Ena od tem projekta je ozavestiti mlade o pomembnosti lokalno in ekološko pridelane hrane. Sicer pa je poglaviten cilj DRŽAVLJANSTVO SVETA= razmišljati, biti kreativen, aktiven, iskati rešitve…KDO? KAJ? ZAKAJ?

Kot člani Mreže šolskih ekovrtov in šola, ki si vedno znova prizadeva stopiti korak naprej, smo se glede na naše možnosti in ciljne skupine  prijavili na tri dejavnosti, ki so nam bile odobrene. Dogovore, povezavo in izvedbo je izpeljala mentorica šolskega vrta Valerija El Habashy.

  1. dejavnost: OBISK EKOKMETIJE KOCJANČIČ – sofinanciranje v vrednosti 150 € z udeležbo 54 učencev s spremljevalci

Ekološko kmetijo Marka Kocjančiča smo obiskali z razlogom.

Gre za enega redkih kočevskih kmetov, ki že od leta 2000 vztraja pri ekološki pridelavi mleka in je začel v sodelovanju z Biotehniško fakulteto v Ljubljani praktično razvijati svojo idejo. Ima prek 200 krav molznic črno bele pasme in križance med črno belo in rjavo pasmo, ki se pasejo na 164 hektarih najetih površin v Gotenici s štirimi zaposlenimi.

“Krave so preživele ledeno dobo in človek je zaradi svojih potreb zgradil hlev, ne pa zato, ker bi ga krave potrebovale,” razlaga Marko.

  1. dejavnost: DELAVNICA: EMBALAŽA- recikliranje in ponovna uporaba z udeležbo 20 učencev z razredniki ter dvema prostovoljkama društva HUMANITAS

Pred izvedbo delavnic nas je mentorica šolskih ekovrtov spodbudila k poslušanju, branju in pripovedovanju ekološko obarvane pravljice Rešilni čoln, ki je bila izhodišče dela v pomenu globalnega učenja. Zgodbo so učenci različno sprejeli in tudi dojeli. Prostovoljki društva HUMANITAS sta izpeljali dejavnost z različnimi skupinami učencev 1. in 2. triade ter posebnega programa druge ter tretje skupine.

  1. dejavnost: izobraževanje mentorice Valerije El Habashy na OŠ Rudolfa Ukovića- nadgradnja šolskih vrtov- sofinanciranje v vrednosti 60 €- nakup cevi za kapljično namakanje z udeležbo 10 učencev, mentorice in g. hišnika

Sodelovanje pri projektu JEJ LOKALNO, MISLI GLOBALNO, bomo v šolskem letu 2016/17 nadaljevali z udeležbo na še dveh dejavnostih in sicer :

Dogodki in pobude šol za širšo javnost, katerega bomo izpeljali v mesecu maju na šolskem vrtu. Organizacijo in vodenje bo v sodelovanju z vsemi učitelji šole vodila mentorica šolskih ekovrtov Valerija El Habashy.
Videonatečaj, za katerega je mentorstvo prevzel učitelj Blaž Merhar, ki vodi interesno dejavnost Jaz novinar na šoli.

 

 

 

Skip to content