NARAVOSLOVNI DAN »RAZISKUJEMO«

11. 4. 2024 | Novice

V četrtek, 11.4.2024 je v naravi in bližnji okolici potekal 2. naravoslovni dan z naslovom »Raziskujemo«. Izvajale so se zelo različne aktivnosti v povezavi z učnimi načrti pri predmetih spoznavanje okolja in naravoslovje.

V prvi triadi prilagojenega programa z nižjim izobrazbenim standardom (NIS) so imeli Hufnaglov dan. Vodila jih je ga. Tina Žele. S pomočjo gozdne pedagogike so spoznavali gozd. Izvedeli so tudi nekaj stvari o gospodu Leopoldu Hufnaglu. Spoznali so, kako zelo je za nas pomemben gozd. Malica je tokrat potekala kar na odeji, na tleh.  Po malici so iskali sledi živali v gozdu. Ugotovili so, da je v gozdu veliko živih bitij – od majhnih klopov, pajkov, mravelj, do velikega medveda, jelena.  Spoznali so tudi, iz česa zraste smreka, kako so semena skrita v storžih. Vmes so se tudi spremenili v medveda, ježa, miš, sovo in izdelali so hišo iz vej in palic. V tišini so poslušali gozd in ugotavljali, kaj vse slišijo. Ga. Tina je za učence pripravila tudi slepo čutno pot, na kateri so poleg oči preizkusili tudi ostala čutila.

Učenci 4. in 5. razreda NIS so se odpravili raziskovat kraljestva živih bitij. V okolici šole so obiskali gozd, jamo, travnik in potoček, kjer so opazovali rastline, glive in iskali živali, ki prebivajo v teh zanimivih okoljih. Sedaj vedo, da pajki niso žuželke in da glive niso rastline. 

Učenci 6. razreda NIS so spoznali nekaj informacij o Stanetu Jarmu ter si po Kočevju ogledali njegova dela. Še posebej zanimiv je bil kip gozdne neveste, ki stoji pri tržnici. Ugotovili so, da so kipi izdelani iz lesa in kovine. Med sprehodom po mestu so opazovali svet okoli njih in ugotavljali, kaj sodi pod živo in neživo naravo. V Pokrajinskem muzeju Kočevje so iz lesa ustvarili praktičen izdelek.

Učenci 8. razreda NIS so se že pred izvedbo naravoslovnega dne pri pouku učili o priporočilih za trajnostno potrošnjo. Pri pouku so spoznali tudi različne vrste lesa ter se nato sprehodili po Kočevju in izpolnili učni list, katera drevesa so posajena po mestu. Pri določanju vrst dreves so si pomagali z mobilno aplikacijo. Tudi oni so se udeležili aktivnosti v Pokrajinskem muzeju Kočevje.

Učenci 7. in 9. razreda NIS so najprej naredili nekaj poskusov, ki so jih obravnavali pri pouku. S pomočjo sveč in različno velikih steklenih kozarcev so spoznavali, katera sveča bo prva ugasnila. Zelo jim je bila všeč tudi dejavnost, kjer so sestavili krompirjevo uro in okolju prijazno baterijo. Poleg izgradnji okolju prijazne baterije so se o skrbi za okolje in njihovem vplivu nanj spoznavali preko igre Skrbimo za okolje. Ker so se pogovarjali o trajnostnih oblikah energije, so za konec naravoslovnega dne odšli še do Likovnega salona Kočevje, kjer so spoznali tehniko lesorez. Vse dejavnosti, ki so jih doživeli, so jim bile zelo všeč.

Učenci so na naravoslovnem dnevu skupaj z učitelji spoznali res veliko novega, se učili na prostem, raziskovali naravo in gozd ter preživeli čudovit dan.

       

Skip to content