Botrstvo

29. 7. 2015 | Projekti

botrstvo

S pomočjo projekta Botrstvo v sodelovanju z Zvezo prijateljev mladine Slovenije, v katerega so vključeni naši učenci iz socialno šibkejših družin, pripomoremo k večji socialni varnosti naših učencev, redni in organizirani prehrani in udeležbi naših učencev v različnih poletnih taborih, ki prav tako krepijo njihovo fizično in psihično zdravstveno stanje.

Projekt Botrstvo v Sloveniji deluje pod okriljem ZPM Ljubljana Moste-Polje in je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v materialni stiski in potrebujejo finančno pomoč in spodbudo; koordinatorka Aleksandra Kocjan Malnar.

Humanitarni projekt Botrstvo v Sloveniji je namenjen izboljšanju kakovosti življenja otrokom in mladostnikom, ki živijo v Sloveniji. Je način pomoči otrokom in mladostnikom, ki so zaradi težke materialne, socialne, zdravstvene ali družinske situacije ogroženi, prikrajšani in socialno izločeni. Projekt Botrstvo se izvaja s pomočjo redne mesečne podpore botrov svojim varovancem in preko sklada Botrstva.

Sredstva se tako porabljajo za plačilo šolskih, obšolskih oziroma prostočasnih dejavnosti, šolske prehrane, šolskih in izven šolskih izletov, taborov in letovanj, za nakup osebnih, šolskih in drugih potrebščin. Prav tako se s sredstvi botrov pomagajo zagotoviti osnovni življenjski pogoji, kadar starši oziroma skrbniki nimajo dovolj sredstev za omogočanje le-teh.

Otroka lahko za vključitev v projekt Botrstvo v Sloveniji predlagajo strokovne delavke in delavci, ki otroka in njegovo družino oziroma skrbnika poznajo, jih spremljajo ter so seznanjeni z njihovimi materialnimi, finančnimi in drugimi razmerami ter starši ali skrbniki otrok.

Več informacij najdete v rubriki Predlagaj varovanca.

Več informacij o delovanju projekta si lahko preberete v pravilih o delovanju humanitarnega projekta Botrstvo v Sloveniji.

Na naši šoli je v projekt vključenih 12 učencev. Sredstva iz projekta bomo porabili za nabavo šolskih potrebščin, plačilo šolskih učbenikov in delovnih zvezkov, nabavo oblačil in obutve za potrebe šole v naravi in potrebe pouka, plačilo šolske prehrane (malice in kosila), udeležbo v šoli v naravi ter poletnem taboru ter vključevanje učencev v aktivnosti, ki potekajo izven šole v popoldanskem času.

 

Skip to content