Svet staršev

Svet staršev sestavljajo predstavniki iz posameznega oddelka. Predsednik Sveta staršev OŠ Ljubo Šercer Jasna Seuček.

Člani:

 • Mladen Poplašen
 • Zdenko Novak
 • Danica Škulj
 • Mateja Sternad
 • Jasmina Mehić
 • Jasna Seuček
 • Jože Domitrović

Pristojnosti:

 • obravnava in daje soglasje k letnemu delovnemu načrtu;
 • predlaga in soglaša z nadstandardno ponudbo šole:
 • imenuje predstavnike staršev v Svet šole:
 • opravlja druge naloge po zakonu.