Šolska knjižnica

URNIK

Knjižnica je odprta:

PONEDELJEK
7:30 – 8:45

9:45 – 11:45

12:45 – 14:30

TOREK 7:30 – 9:45
SREDA 8:45 – 9:45

10:45 – 11:45

12:45 – 14:30

ČETRTEK 7:30 – 9:45

13:45 – 14:30

PETEK /

 

KNJIŽNIČNI RED
Šolska knjižnica je informacijsko in kulturno središče šole. Knjižničarka zbira knjižnično gradivo, ga strokovno obdeluje, predstavlja in izposoja ter posreduje knjižnično-informacijska znanja. Je vodja projekta Bralna značka, projekta Rastem s knjigo, šolskega projekta spodbujanja branja. Knjižničarka oblikuje in izda šolsko glasilo, upravlja učbeniški sklad, sodeluje pri raznih projektih, sodeluje s strokovnimi delavci šole, se strokovno izobražuje.

Ker je knjižnica kulturno središče šole, v njej ne kričimo in se ne lovimo, ampak se kulturno obnašamo.
Pisanje, podčrtavanje, barvanje, mečkanje ali kakršna koli druga oblika uničevanja knjig ni dovoljena.
Izgubljeno ali poškodovano knjigo uporabnik nadomesti z novo knjigo ali plača odškodnino.

Članstvo
Vsi učenci in delavci šole so člani šolske knjižnice. Članarine ni.

Izposoja
KNJIŽNO GRADIVO: Uporabniki si lahko izposojajo knjižno gradivo na dom ali v čitalnici. Izposojevalni rok je 21 dni. Vsako knjigo je možno podaljšati še za 21 dni, če ni rezervirana za drugega uporabnika. Referenčno gradivo si je možno izposoditi le v čitalnici.

NEKNJIŽNO GRADIVO (zgoščenke, didaktične igrače,…): To gradivo je namenjeno za uporabo pri pouku, zato si ga je možno izposoditi le v čitalnici.

Nerednim uporabnikom se lahko izposoja odreče, dokler ne poravnajo obveznosti.

 

Šolska knjižničarka Anita Marinko