Interesne dejavnosti

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

V šolskem letu 2022/23 bomo izvajali naslenje INTERESNE DEJAVNOSTI:

SPRETNI SMO Mentor: Erika Remic

Termin: sreda, 6. šolska ura

Kratek opis: Interesna dejavnost SPRETNI SMO, je namenjena učencem, ki se spopadajo s težavami na področju fine motorike (okorna drža barvic, škarij ali pribora, problemi pri rokovanju z drobnim materialom in predmeti ter počasnost pri risanju, pisanju). Učinkovitost finomotoričnih gibov namreč pomembno vpliva na kakovost, natančnost in hitrost izvajanja različnih opravil, pri katerih uporabljamo dlani in prste. Otroku dajejo možnost, da doseže neodvisnost in možnost, da do neke mere poskrbi zase. Prav tako ustvarjalno izraža svoje ideje preko igre in umetniških dejavnostih ter razvija dobro samopodobo.

ROMSKA KULTURA Mentor: Petra Rubin Gavrić

Termin: torek, 7. šolska ura

Kratek opis: Brali bodo romske pravljice, jih upodobili, naredili izložbo na hodnikih šole itd.  Ukvarjali se bomo s pravili vedenja na splošno in v šoli ter jih napisali v romskem in slovenskem jeziku ter jih izobesili na hodnik šole. Poskusili bomo tudi pripravit točko za dan Romov – predstavo, pesem ali ples in pa tudi kaj takšnega za vse učence in učitelje naše šole.

GLEDALIŠČE Mentor: Jožica Grmič

Termin: ponedeljek, 7. šolska ura

Kratek opis: ID Gledališče in ples je namenjena učencem, ki se radi gibalno izražajo, nastopajo in ustvarjajo. Pri gledališču se učenci skozi celo šolsko leto pripravljajo za gledališki ali lutkovni nastop. Prav tako sodelujejo pri nastajanju rekvizitov in scene, ki jih nato uporabijo pri predstavi. Namen ID pa ni samo nastopati, temveč krepiti pozitivno samopodobo, socialne odnose, samostojnost in ostale vrednote.

UČENJE JE IGRA Mentor: Sandra Rusec Belaj

Termin: petek, 6. šolska ura

Kratek opis: Učenci se bodo predvsem preko igre učili in ugotovili, da je učenje lahko zabavno. Pri delu bodo poleg svinčnika in papirja uporabljali tudi pametne tablice in računalnike. Predvsem bodo urili računanje in branje. Interesna dejavnost je primerna tako za mlajše kot starejše učence. Potrebno bo le prilagoditi zahtevnost nalog.

PODJETNIŠKI KROŽEK Mentor: Jan Čibej

Termin: četrtek, 7. šolska ura

Kratek opis: Podjetniški krožek je namenjen reševanju izzivov podjetij. Šola izbere nabor učencev za reševanje izzivov znotraj interesne dejavnosti. Podjetniški inkubator Kočevje izbere podjetja ter se dogovori z njimi za točno določen izziv za točno določeno skupino ljudi. Predstavnik podjetja ali Inkubator predstavi izziv učencem, ki se kasneje tega izziva lotijo in ga poskušajo rešiti. Inkubator skrbi za komunikacijo med podjetji, šolo in mentorjem. Skupaj s šolo organizira kraj in čas izvedbe. Učenci pod mentorstvom in glede na zmožnosti šole in učencev rešijo izziv podjetja, za kar dobijo ustrezno plačilo. Izzivi so večinoma praktično naravnani in prilagojeni zmožnostim naših učencev.

SPROSTITVENA TELOVADBA Mentor: Barbara Kadunc

Termin: četrtek, 6. šolska ura

Kratek opis: Sprostitvena telovadba bo učencem omogočala sprostitev ob gibanju svojega telesa na umirjen način. V telovadbo bodo vključeni preprosti elementi joge, čuječnosti, razgibavanje, vaje za izboljšanje koordinacije in stranskosti v telesu, dihalne vaje, vaje za umirjanje. V aktivnosti bo vključena glasba, slikovni material ter različni pripomočki (žoga, blazina, obroči). Program bo prilagojen glede na zmožnosti in interes otrok.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 1 Mentor: Tjaša Dovč

Termin: sreda, 7. ura

Kratek opis: Na urah pevskega zbora bomo obravnavali nabor slovenskih in tujih pesmi. Usvojeno znanje bomo pokazali na različnih nastopih v šoli in izven šole.

MLADINSKI PEVSKI ZBOR 2 Mentor: Tjaša Dovč

Termin: petek, 7. ura

Kratek opis: Na urah pevskega zbora bomo obravnavali nabor slovenskih in tujih pesmi. Usvojeno znanje bomo pokazali na različnih nastopih v šoli in izven šole.

Skip to content