Interesne dejavnosti

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Zaradi ukrepov za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS CoV-2, bodo interesne dejavnosti (ID) potekale le za posamezni mehurček.

V šolskem letu 2021/22 načrtujemo naslednje interesne dejavnosti:

ID IZVAJALEC DAN, URA RAZRED/ODDELEK OPIS
1. PODJETNIŠKI KROŽEK Jan Čibej SREDA, 7. ŠOLSKA URA 8., 9. RAZRED  
2. GLINA Irena Bokan PETEK, 7. ŠOLSKA URA 8., 9. RAZRED Interesna dejavnost GLINA je namenjena vsem učencem, ki se želijo prepustiti svojim občutkom in domišljiji. Ponuja jim veliko možnosti kreativnega dela. Razvijajo fino motoriko rok in ob nastalem izdelku krepijo samopodobo.
3. SPRETNI SMO Maša Luteršmit SREDA, 6. ŠOLSKA URA 2., 3. RAZRED Interesna dejavnost SPRETNI SMO, je namenjena učencem, ki se spopadajo s težavami na področju fine motorike (okorna drža barvic, škarij ali pribora, problemi pri rokovanju z drobnim materialom in predmeti ter počasnost pri risanju, pisanju). Učinkovitost finomotoričnih gibov namreč pomembno vpliva na kakovost, natančnost in hitrost izvajanja različnih opravil, pri katerih uporabljamo dlani in prste. Otroku dajejo možnost, da doseže neodvisnost in možnost, da do neke mere poskrbi zase.
4. GLEDALIŠČE IN PLES Jožica Grmič TOREK, 7. ŠOLSKA URA 6., 7. RAZRED ID Gledališče in ples je namenjena učencem, ki se radi gibalno izražajo, nastopajo in ustvarjajo. Pri gledališču se učenci skozi celo šolsko leto pripravljajo za gledališki ali lutkovni nastop. prav tako sodelujejo pri nastajanju rekvizitov in scene, ki jih nato uporabijo pri predstavi. Namen ID pa ni samo nastopati temveč krepiti pozitivno samopodobo, socialne odnose, samostojnost in ostale vrednote.

 

5. ANGLEŠKE URICE Sandra Rusec Belaj ČETRTEK, 6. ŠOLSKA URA 6. RAZRED Učenci pogosto potožijo, kako  zahteven predmet je angleščina.  Pri interesni dejavnosti Angleške urice se bomo preko iger, pesmi in slikovnega materiala učili nove angleške besede in dokazali, da angleščina ni tako zahtevna. Na učencem prijeten in zabaven način jim bom pobližje predstavila nekaj osnovnih angleških besed, besede pa se bomo naučili tudi pravilno zapisati.

 

6. ROMSKA KULTURA

 

Anđela Krsnik TOREK, 7. URA 4., 5. RAZRED Pri ID Romska kultura se bomo ukvarjali z ohranjanjem Romske kulture in identitete. Brali bomo romske pravljice na slovenščini, se pogovarjali v romščini, pisali v romščini in druge učence na šoli seznanili z romskim jezikom in kulturo (tradicionalni ples in pesmi).
7. MLADINSKI PEVSKI ZBOR Mateja Lukič  

ČETRTEK, 7. URA

 

PETEK, 7. URA

 

8., 9. RAZRED

 

6., 7. RAZRED

 

Pri dejavnosti zborovsko petje bodo otroci spoznavali različne ljudske in umetne pesmi, igrali na inštrumente in pripravili točke, s katerimi bodo nastopili na šolskih proslavah. Razvijali bodo svoj glasbeni posluh, izgovorjavo, veščine nastopanja ter sodelovanja v skupini.

 

 

 

Skip to content