TEHNIŠKI DAN: ZBIRANJE IN OBDELAVA PODATKOV

12. 6. 2024 | Novice

V ponedeljek, 10. 6. 2024, je na OŠ Ljubo Šercer potekal tehniški/delovni dan z naslovom »Zbiranje in obdelava podatkov«. Tehniški/delovni dan je bil namenjen urjenju uporabnih matematičnih spretnosti s ciljem navajanja na zbiranje, prikazovanje in interpretiranje podatkov. Učenci so omenjeno tematiko spoznali na različnih ravneh zahtevnosti, in sicer v skladu z zahtevami učnega načrta za posamezni razred in v skladu s svojimi zmožnostmi. Kontekst pri obdelavi podatkov se je povezoval z vsakdanjim življenjem oziroma terenskim delom ter se nanašal na vsakdanje tematike (ekologija, narava, promet, vreme, živali, hrana ipd.). Pri delu so učenci urili tudi veščine timskega dela.

Uvodoma so učenci spoznali osnovne pojme s področja zbiranja in obdelave podatkov, nato pa je sledil prvi del, ki je bil namenjen zbiranju podatkov. Učenci so bili razdeljeni po oddelkih, znotraj katerih so zbirali različne podatke: opazovali so živali, preučevali so barve in vrste prevoznih sredstev, merili obseg dreves na šolskem dvorišču, zbirali podatke o rojstnih dneh učencev naše šole, zbirali podatke o vremenu v mestu Kočevje in zbirali podatke o zelenjavi na šolskem vrtu.

Po uspešno zbranih podatkih je sledila obdelava podatkov. Učenci so imeli različne zadolžitve glede na svojo starost in zmožnosti. Mlajši učenci so izdelali različne figurne diagrame, nekoliko starejši učenci so izdelali tudi preproste preglednice ter stolpične in tortne diagrame, najstarejši učenci pa so s pomočjo računalnikov izdelali podrobne preglednice in najrazličnejše diagrame glede na zbrane podatke. Ob koncu tehniškega/delovnega dne so se vsi oddelki srečali v šolski telovadnici, kjer so ostalim skupinam predstavili svoje delo in ugotovitve.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Skip to content