ŽIVE ULICE

27. 5. 2022 | Novice

Kot ste verjetno že slišali, na ulicah Kočevje poteka festival ŽIVE ULICE, ki bo oživel dogajanje na prostem, v središču mesta. Poteka sicer v malo drugačni obliki, kot je bilo sprva zastavljeno, naša šola pa je na ulicah Kočevja izvedla dve delavnici.

Prva je potekala v četrtek, 19.5.2022 z naslovom Razvijamo finomotoriko. Finomotorične spretnosti so bistvenega pomena za usvajanje in opravljanje tako vsakodnevnih kot šolskih nalog in zadolžitev. Zaradi pomanjkanja zmožnosti opravljanja teh nalog in zadolžitev lahko trpi otrokovo samospoštovanje, ogrožena je njegova šolska uspešnost, njegove zmožnosti igre pa so omejene. Na ploščadi, kjer je potekala delavnica, je bilo razstavljenega veliko različnega materiala in aktivnosti, preko katerih so učenci lahko razvijali finomotoriko.

Druga delavnica z naslovom Pisanje in računanje skozi igro pa je potekala v četrtek, 26.5.2022. Če veščini pisanje in računanja, prikažemo skozi igro in miselne izzive, je lahko pisanje in računanje precej zabavno in posledično motivacijsko. Učenci so se preko enostavnih aktivnosti, predvsem smo dali poudarek na gibanju, učili številk, štetja, črk in pisanja. Šteti smo se učili s pomočjo družabnih iger: ristanc, človek ne jezi se, enka itd. Obe delavnici je obiskalo kar nekaj učencev, povedali so, da ji je bilo vešč, zanimivo in upamo da tudi uporabno.

   

 

                                                                                                                                                                                                      Zapisala Sandra Rusec Belaj

Skip to content