ZAHVALA!

17. 1. 2022 | Novice

V imenu učencev in zaposlenih se zahvaljujem strokovnima delavkama Marijani Šarić, prof. defektologije, in Sandri Rusec Belaj, mag. prof. spec. in reh. pedagogike, za sodelovanje v natečaju Ozaveščanje javnosti o disleksiji in drugih specifičnih učnih težavah (SUT), ki so ga organizirali v Društvu Bravo s predstavniki Rotary kluba Ljubljana – Grad.

Strokovni delavci imajo poleg neposrednega dela z učenci še eno pomembno nalogo, to je ozaveščanje drugih strokovnih delavcev, staršev in vrstnikov s SUT, saj vplivajo na njihovo sprejetost v šolsko okolje, ker z njimi preživijo največ časa. Na drugi strani pa imajo ravno oni največ informacij, pomembnih za uspešno ozaveščanje javnosti. Poznavanje in sprejetost učencev s SUT v ožjem in širšem okolju prispeva k njihovi uspešnosti in dobremu počutju.

V zahvalo za sodelovanje v natečaju smo namreč prejeli komplet gradiv (knjige in priročnike o učnih težavah pri matematiki, o razvijanju izvršnih funkcij pri učencih s SUT, grafomotorične vaje in komplet bralnih ravnik). Podarjeni komplet bo obogatil šolsko knjižnico in bo vsekakor v pomoč pri delu z učenci s posebnimi potrebami.

                                                                                                                                                                                                                         Barbara Poje, ravnateljica

Skip to content