ZAHVALA DONATORJEM IN POKROVITELJEM

10. 1. 2022 | Novice

 

Zahvala poraja ljubezen.
Je razumevanje,
da nas ima nekdo rad,
da nam iz obilja svojega duha
podarja nekaj,
kar potrebujemo,
da smo počaščeni,
ker nas jasno zaznava.
                Daphne Rose Kingma

 

 

ZAHVALA DONATORJEM IN POKROVITELJEM

 

V letu 2021 so nam s finančnimi in materialnimi prispevki pomagali:

 • Občini Ribnica,
 • Občini Velike Lašče,
 • Občini Loški Potok,
 • Klavdiju Veseliču s. p.,
 • Jožetu Lovšinu iz Brež pri Ribnici,
 • družini Smole iz Kočevja,
 • Sabini Bajc Piškur iz Kočevja,
 • Viktorju Koboli iz Šalke vasi,
 • Franju Bariču d.o.o.,
 • podjetju Elektro Ljubljana d.d.,
 • podjetju Elektro Gorenjska d.d.,
 • podjetju Ertl Glas steklo d.o.o.,
 • podjetju Finson oz. Sonji Rigler
 • podjetju Intersocks, tovarna nogavic d.o.o.,
 • podjetju Jaskawa, Europe Robotics d.o.o.,
 • podjetju Koles d.o.o.
 • podjetju Medicointerna, medicinske storitve in svetovanje d.o.o.,
 • podjetju Metalindt, ključavničarstvo d.o.o.,
 • podjetju Midea, podjetje za trgovino, proizvodnjo in storitve d.o.o.,
 • podjetju Rotis d.o.o.,
 • podjetju Snežnik d.o.o.,
 • podjetju Šilc, servis, montaža in storitve d.o.o.,
 • podjetju Taja d.o.o.,
 • Lekarni Ribnica.

 

S prispevki bomo lažje omilili marsikatero socialno stisko in s tem priklicali nasmeh na obraze otrok,  omogočili kvalitetnejše preživljanje prostega časa v šoli, opremili multisenzorno sobo, znižali prispevek staršev za šolo v naravi…

 

 

ZHvala, ker nam pomagate uresničevati naše poslanstvo!

 

Skip to content