Vizitka

NASLOV:

OŠ LJUBO ŠERCER
REŠKA CESTA 6
1330 KOČEVJE

Elektronska pošta:

splošno: 
v.d. ravnatelja (Jan Čibej): 
računovodstvo:
svetovalna delavka (Aleksandra Kocjan Malnar):  , 
knjižničarka (Anita Marinko):

Telefon/faks

– (01) 8931 046
– (01) 8931 047

Transakcijski račun: 01248-6030689488
Davčna številka: 51450763
Matična številka: 5083117

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 059 340 910

e-mail: