Prehrana

26. 6. 2020 | Nerazvrščeno

PREHRANA

Na šoli zagotavljamo možnost prehrane tako za učence kot za delavce šole. Ponudba je organizirana v obliki obvezne malice, kot dodatno ponudbo pa za učence organiziramo tudi kosilo. Ker OŠ Ljubo Šercer nima lastne kuhinje, nam malico in kosilo pripravlja OŠ Zbora odposlancev na dveh različnih lokacijah (POŠ Reška cesta 3 in TZO 28).

V sklopu projekta Šolska shema sadja, zelenjave in mleka v katerem sodeluje naša šola, učenci enkrat tedensko brezplačno prejmejo tudi sadje in zelenjavo ter 2x mesečno mleko oziroma mlečne izdelke.

Prehranjevaje predstavlja tudi velik del vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri čemer se učenci dnevno navajajo na bonton pri prehranjevanju; spoznavajo pravilno in zdravo prehranjevanje ter pomen zdrave prehrane v okviru različnih šolskih predmetov tako v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi v posebnem programu vzgoje izobraževanja.

Organizacija malice poteka v matičnih učilnicah posameznih oddelkov, na kosilo pa učenci odhajajo v spremstvu učiteljev, varuhov ali ostalih strokovnih delavcev na OŠ Zbora odposlancev, Trg zbora odposlancev 28, Kočevje.

Učenci od 1. do 5. razreda ter posebnega programa vzgoje in izobraževanja zaradi priporočil NIJZ prejmejo kosilo v šolski gospodinjski učilnici (v mehurčkih).

Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo.

Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli ob zaključku šolskega leta ali ob vpisu učenca na našo šolo.

Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo določene kriterije.

Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2021/22

  OBROK – vrsta  

CENA OBROKA (v EUR)

 

1. Šolska malica  

0,90 €

 

2. Kosilo  

2,45 €

 

 

Na tej povezavi si lahko ogledate jedilnike

 

 

Skip to content