Prehrana

26. 6. 2020 | Nerazvrščeno

PREHRANA

Prehranjevaje predstavlja tudi velik del vzgojno-izobraževalne dejavnosti, pri čemer se učenci dnevno navajajo na bonton pri prehranjevanju; spoznavajo pravilno in zdravo prehranjevanje ter pomen zdrave prehrane v okviru različnih šolskih predmetov tako v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom kot tudi v posebnem programu vzgoje izobraževanja.

Organizacija malice poteka v matičnih učilnicah posameznih oddelkov, na kosilo pa učenci odhajajo v spremstvu učiteljev, varuhov ali ostalih strokovnih delavcev na OŠ Zbora odposlancev, Trg zbora odposlancev 28, Kočevje. Učenci od 1. do 4. razreda ter PPVI 1. in 2. skupina zaradi posebnih potreb posameznika prejmejo kosilo v šolski gospodinjski učilnici (v mehurčkih). Zavzemali se bomo, da bi vsi učenci šole imeli zagotovljeno razdeljevanje hrane v prostorih nekdanje enote Vrtca Kočevje, enote Kekec.

Šole bomo upoštevale uvrstitev v dohodkovni razred v odločbi o otroškem dodatku ali državni štipendiji na podlagi izmenjave podatkov med Ministrstvom za delo, družino, socialne zadeve in enake možnosti in Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport in ustrezno znižale višino položnice za malico in kosilo. Še vedno pa je potrebna prijava na malico oziroma kosilo v šoli ob zaključku šolskega leta ali ob vpisu učenca na našo šolo. Upravičenci do subvencije za malico ali kosilo so tisti učenci, ki se redno izobražujejo, so prijavljeni na malico ali kosilo in po zakonu, ki ureja uveljavljanje pravic iz javnih sredstev, izpolnjujejo določene kriterije.

Cenik šolske prehrane za šolsko leto 2022/23

OBROK CENA v EUR
Šolska malica 0,90 €
Kosilo 2,45 €

 

Na tej povezavi si lahko ogledate jedilnike.

V sklopu projekta Šolska shema v katerem sodeluje naša šola, učenci enkrat tedensko brezplačno prejmejo tudi sadje in zelenjavo ter 2x mesečno mleko oziroma mlečne izdelke.

 

Skip to content