Učbeniški sklad

UČBENIŠKI SKLAD

Pri upravljanju učbeniškega sklada upoštevam Pravilnik o upravljanju učbeniških skladov (2017) ter  ZOFVI (Zakon o organizaciji in financiranju vzgoje in izobraževanja) Učbeniški sklad je ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Vanj se lahko vključijo učbeniki, objavljeni v Katalogu učbenikov. Učbeniški sklad vodi upravljavec učbeniškega sklada, na naši šoli je to šolska knjižničarka.

Učbenike za prilagojeni program izda Zavod Republike Slovenije za šolstvo.

Učbenike učenci prejmejo v prvih dneh pouka v šolski knjižnici. Učbenike prejmejo ovite v folijo, vanje ne pišejo. Ob koncu šolskega leta nepoškodovane učbenike vrnejo, za poškodovane in izgubljene učbenike se plača ustrezna odškodnina, ki je v skladu s Pravilnikom o upravljanju učbeniški skladov. Delovni zvezki po koncu šolskega leta ostanejo v lasti učencev.

 

                                                                                  Šolska knjižničarka Anita Marinko