Tradicionalni slovenski zajtrk

24. 6. 2020 | Projekti

Projekt Tradicionalni slovenski zajtrk bo tudi letos eden izmed osrednjih dogodkov dneva slovenske hrane, ki ga bomo obeležili v mesecu novembru. Po že ustaljenih načelih ga pripravljamo skupaj z Ministrstvom za izobraževanje, znanost in šport, Ministrstvom za zdravje, z Ministrstvom za kulturo in številnimi drugimi partnerji.

Namen projekta je izobraževati, obveščati in osveščati šolajočo mladino o pomenu zajtrka  v okviru prehranjevalnih navad, pomenu in prednostih lokalno pridelanih živil slovenskega izvora, pomenu kmetijske dejavnosti in čebelarstva za pridelavo, okolje, gospodarske dejavnosti in za širše okolje, o pravilnem ravnanju z odpadki, ki nastajajo pri vsakodnevnih dejavnostih ter racionalnem ravnanju z embalažo. Pomembno je tudi splošno osveščanje mladine o pomenu zdravega načina življenja, vključno s pomenom gibanja in izvajanja športnih aktivnosti.

Koordinatorka projekta Aleksandra Kocjan Malnar

 

Skip to content