Projekt To smo mi

9. 9. 2021 | Projekti

Projekt To smo mi – Romske vraže bomo izvedli že tretje leto. Namenjen je romskim učencem OŠ Ljubo Šercer posredno pa vsem romskim učencem naše občine. V prvih dveh projektih smo se ukvarjali z vsakdanom romskih otrok, njihovimi domovi, letos pa smo se odločili, da se pobliže seznanimo z romskimi navadami in vražami.

Projekt je sestavljen iz več dejavnosti:

· Pogovor o romskih navadah (rojstvo, poroka, smrt)

· Fotografiranje domačih praznovanj (delo na terenu)

· Zapis ob fotografijah

· Izdelava »knjižice«: ROMSKE VRAŽE (Kaj pomeni, če srečam polža,….)

· Interpretativno branje zapisov, deklamiranje pesmi o romskem načinu življenja

· Učenje izražanja v romskem in slovenskem jeziku

· Priprava in izvedba javne prireditve : predstavitev »knjižice« in nastop (petje, ples, interpretativno branje).

Pri izvedbi se bomo povezali s KUD Jazbec in partnerji, JSKD območna enota Kočevje in s predstavniki občine ter Ljudsko univerzo Kočevje (Andreja Bižal). Prav tako bomo ob zaključku povabili romske otroke vseh OŠ, da se predstavijo s svojo točko (ples, deklamacija, peta pesem) Projekt je zelo pomemben, saj z njim vplivamo na socializacijo romskih otrok: širimo besedišče, navajamo otroke na javno nastopanje, omogočimo jim, da ob ustvarjanju pridobivajo samozavest. Z javnim nastopom jim želimo pokazati, da zmorejo prav vse, kar obvladajo ostali učenci. Preko otrok pa tako tudi vplivamo na starše- lahko se prepričajo, kaj vse se lahko v šoli naučijo, pridobijo. Na javni prireditvi se skupaj z otroki učijo tudi bontona ob kulturnem dogodku.

koordinatorji Andreja Mlekuž, Sandra Kozic

 

Skip to content