To smo mi, Romske navade in vraže

9. 9. 2021 | Projekti

Projekt bomo izvedli že tretje leto. Namenjen je romskim učencem OŠ Ljubo Šercer posredno pa vsem romskim učencem naše občine. V prvih dveh projektih smo se ukvarjali z vsakdanom romskih otrok, njihovimi domovi  letos pa smo se odločili, da se pobliže seznanimo z romskimi navadami in vražami.Projekt je sestavljen iz več dejavnosti:

  Pogovor o romskih navadah ( rojstvo, poroka, smrt)

  Fotografiranje domačih praznovanj ( delo na terenu)

Zapis ob fotografijah

Izdelava »knjižice«: ROMSKE VRAŽE (Kaj pomeni, če srečam polža,….)

Interpretativno branje zapisov, deklamiranje pesmi o romskem načinu življenja

Učenje izražanja v romskem in slovenskem jeziku

Priprava in izvedba javne prireditve : predstavitev »knjižice« in nastop (petje, ples, interpretativno branje)

 Pri izvedbi se bomo povezali s KUD Jazbec in partnerji, JSKD območna enota Kočevje in s predstavniki občine ter Ljudsko univerzo Kočevje (Andreja Bižal). Prav tako bomo ob zaključku povabili romske otroke vseh OŠ, da se predstavijo s svojo točko ( ples, deklamacija, peta pesem)

Cilji: 

Spodbujanje ustvarjalnosti na vseh področjih umetnosti

Spoznavanje domačega kraja in romskih prebivalcev

 Razvijanje pripadnosti domačemu kraju in svoji družini, narodnosti

Sodelovanje z okoljem

 Predstavitev domačih navad, vraževerja,..

 Razvijanje in utrjevanje narodnostne pripadnosti

Spoznavanje različnih zvrsti na področju : literature, plesa, glasbe, likovnega ustvarjanja in fotografije

 Spodbujanje strpnosti in sprejemanje drugačnosti

Projekt je zelo pomemben saj z njim vplivamo na socializacijo romskih otrok: širimo besedišče, navajamo otroke na javno nastopanje, omogočimo jim, da ob ustvarjanju pridobivajo samozavest. Z javnim nastopom jim želimo pokazati, da zmorejo prav vse, kar obvladajo ostali učenci. Preko otrok pa tako tudi vplivamo na starše- lahko se prepričajo, kaj vse se lahko v šoli naučijo, pridobijo. Na javni prireditvi se skupaj z otroki učijo tudi bontona ob kulturnem dogodku.

                                                                                                                       Vodje Anže Veleberi,  Anđela Krsnik, Andreja Mlekuž,  Jožica Grmič: 

Skip to content