Romski pomočnik

24. 6. 2020 | Nerazvrščeno

Projekt »Skupaj za znanje – izvajanje aktivnosti podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti« izvaja Center šolskih in obšolskih dejavnosti v obdobju od 1. 1. 2016 do 31. 8. 2021.

Projekt sofinancira Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada ter Ministrstvo za izobraževanje, znanost in šport. Projekt se izvaja v okviru Operativnega programa 2014–2020, 9. prednostna os: Socialna vključenost in zmanjševanje tveganja revščine; prednostna naložba 9.1.: Aktivno vključevanje, vključno s spodbujanjem enakih možnosti in dejavnega sodelovanja ter izboljšanje zaposljivosti; specifični cilj 2: Opolnomočenje ciljnih skupin za približevanju trgu dela ter specifični cilj 3: Preprečevanje zdrsa v revščino oziroma socialno izključenost in zmanjševanje neenakosti v zdravju.

Je projekt, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega socialnega sklada. Namen projekta je razvoj (nadgradnja obstoječih in vzpostavitev novih) podpornih mehanizmov pridobivanja znanja za pripadnike romske skupnosti. Projekt Skupaj za znanje povezuje in nadgrajuje prejšnji projekt Skupaj do znanja.

Več o projektu si lahko preberete na povezavi http://www.skupajzaznanje.si/o-projektu/.

 

Skip to content