Roditeljski sestanki

1. roditeljski sestanek za starše učencev v obeh programih NIS in PPVI: torek, 25. septembra 2018, ob 17. uri.

Kratek povzetek tem:

 • varnost naših učencev v prometu v sodelovanju s Policijsko postajo Kočevje;
 • Varne šolske poti, Jan Čibej, učitelj;
 • predstavitev Vzgojnega načrta OŠ Ljubo Šercer in šolskih pravil, A. Kocjan Malnar, svetovalna delavka;
 • predstavitev Letnega delovnega načrta OŠ Ljubo Šercer za šolsko leto 2018/19, Jožica Pečnik, ravnateljica;
 • za starše učencev NIS-a: predstavitev kriterijev in meril ocenjevanja v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom;
 • za starše učencev PPVI-ja: predstavitev programa dela.

2. roditeljski sestanek za starše učencev v obeh programih NIS in PPVI: torek, 6. novembra 2018

Kratek povzetek tem:

 • predavanje za starše v sodelovanju z izvajalci projekta SAFE.SI; »VZGOJA ZA INTERNET«, koordinator Jan Čibej, učitelj;
 • predavanje za starše učencev 8., 9. razreda, Karierna orientacija, Aleksandra Kocjan MALNAR, svetovalna delavka.

3. roditeljski sestanek učencev v obeh programih NIS in PPVI: torek, 5. marca 2019

Kratek povzetek tem:

 • Prva pomoč pri otrocih, predavanje za vse starše, koordinatorka Anita Marinko, učiteljica;
 • Šola v naravi, predavanje za starše učencev, ki se bodo udeležili šole v naravi, vodja šole v naravi B. Šlemer

Prvi, informativni, roditeljski sestanek za Šolo v naravi mora biti izveden najkasneje 1. teden v mesecu marcu 2019, drugi pa bo izveden do konca meseca aprila 2019.

 1. roditeljski sestanek učencev v obeh programih NIS in PPVI: 7. maJ 2019
 • SKRB ZA ZDRAVJE NAŠIH UČENCEV; predstavitev aktivnosti socialno-zdravstvenega varstva učencev, Aleksandra Kocjan Malnar, koordinatorka.

 

ZAPISNIK 1. RODITELJSKEGA SESTANKA