Projekt POGUM

Konceptualni model kompetence podjetnosti.

Je zaokrožen v razvoju veščin znotraj posameznega področja: od IDEJ IN PRILOŽNOSTI, preko VIROV, do prenosa idej v prakso – AKCIJA. Razvoj posamezne veščine temelji na didaktični izvedbi pouka, zato bo delo razvojnih timov v projektu usmerjeno v didaktične strategije, ki spodbujajo kompetenco podjetnosti in inovativnosti. Poleg tega, bo v projektu sočasno potekala razvojna skupina pedagoškega vodenja s poudarkom na vzpostavitvi in vodenju učeče se skupnosti.

 

 

Odgovorna oseba na OŠ Ljubo Šercer: JOŽICA PEČNIK

Vodja razvojnega tima: BARBARA ŠLEMER

Člani razvojnega tima: 

  • VALERIJA EL HABASHY
  • JAN ČIBEJ
  • ANA JARNI