PROJEKT MEDNARODNI DAN STRPNOSTI – DAN ZA STRPNOST IN PRIJATELJSTVO

Ker je 16. novembra Mednarodni dan strpnosti, smo se odločili, da ga bomo obeležili tudi na naši šoli, ter se s tem spomnili zakaj je pomembno biti STRPEN drug do drugega. Pri izvedbi projekta so sodelovali učenci iz šolske skupnosti – torej predstavniki vseh razredov šole. Imeli smo dve srečanji, na katerih smo se pogovarjali o pomenu besede STRPNOST, primerih STRPNOSTI oziroma NESTRPNOSTI. Učenci so se seznanili tudi z Deklaracijo o načelih strpnosti. Dejanja nestrpnosti so prepoznali v zgodbi „Žabec in tujec“ avtorja M. Velthijusa. V njej so živali personificirane oziroma poosebljene, v zgodbi pa so zelo nazorno prikazani primeri strpnega in nestrpnega vedenja. Nato smo se tudi sami spomnili primerov, ki to prikazujejo. Za zaključek so učenci prikazali lastno razumevanje (ne)strpnosti preko pisanja in likovnega izražanja. Eden od učencev je izrazil svoje misli v sporočilu o lastni izkušnji nestrpnosti, medtem ko so ostali učenci na to temo ustvarjali, risali. Na velik papir, ki so ga razdelili na polovico, so na eno stran narisali primer nestrpnosti na drugo pa primer strpnega vedenja.

Na šoli je pripravljena razstava izdelkov, ki so nastali na delavnici.

Zapisala Anđela Krsnik