OB SVETOVNEM DNEVU AVTIZMA

6. 4. 2022 | Novice

2. april je svetovni dan zavedanja o avtizmu. Pomembno je, da učence in tudi širšo javnost ozaveščamo. Zveza nevladnih organizacij za avtizem Slovenije, ki jo sestavljajo različna društva in zasebni neprofitni zavodi izpostavljajo najbolj nujna področja, ki bi jih bilo potrebno urediti:

– Zagotoviti otrokom, mladostnikom in odraslim z avtizmom redne obravnave in terapije.

– Zagotoviti otrokom z avtizmom enake možnosti za izobraževanje v vseh vzgojno-izobraževalnih programih ter zagotoviti stalnega spremljevalca, če ga potrebujejo.

– Ustanoviti regijske dnevne bivalne centre za otroke in mladino, v katerih bi delali strokovni timi usposobljenih strokovnih delavcev.

– Ozaveščanje in stimuliranje zaposlovalcev.

Glede ozaveščanja o avtizmu smo na šoli poskrbeli na različne načine. Za ta dan smo vsi v omarah poiskali vsaj nekaj modrega ter se malo pozabavali in na prav poseben način oblikovali napis avtizem. Učencem smo prikazali poučne videe, ki prikazujejo s kakšnimi težavami se soočajo učenci z avtizmom  in kako jim lahko sošolci pomagajo. Natančneje smo se pogovorili o vsebini knjig, ki smo ju prebrali: L. Ely, P. Dunbar: Luka je med nami in Helena Kraljič: Žan je drugačen ter še na ta način predstavili funkcioniranje učencem z avtizmom.

Skip to content