Naravoslovni dan: Akordi gozda

V torek, 10. marca 2020, je Osnovna šola Ljubo Šercer izvajala naravoslovni dan »Akordi gozda«. Naravoslovni dan je vključeval učence programa z nižjim izobrazbenim standardom – NIS ter učence posebnega programa vzgoje in izobraževanja – PPVI.

Naravoslovni dan je bil namenjen proučevanju in zaznavanju gozda preko sluha, tipa, giba, opazovanja, glasbenega in likovnega ustvarjanja. Razdeljeni v skupine in s šolsko malico v nahrbtnikih smo se učenci in učitelji zelo hitro odpravili na krajši pohod proti gozdu. V gozdu so vodje skupin učencem podali navodila, kaj se bo počelo. Učenci so nabirali različne naravne materiale kot so palice, plodovi, kamenje, listje… Z nabranim materialom so ustvarili mandalo, črke svojega imena, slike. Z zaprtimi očmi so prisluhnili naravi, sledil je pogovor o tem, kaj vse so slišali. Nekateri so nabrani material uporabili za inštrumente. Ob drevesa so tolkli s palicami, s kamenčki, šumeli z vejami, drgnili po lubju, tudi zapeli. Učitelji so v prazno vrečko skrili enega od najdenih predmetov, učenci pa so ga, brez da bi si ga ogledali, otipali ter ugotavljali, kateri predmet je to. Tu je bil tudi sprehod med krošnjami. Učenci so se razdelili v pare. Eden je bil vodja, ki je usmerjal partnerja. Drugi pa se je sprehajal med krošnjami tako, da je imel na nos prislonjen košček ogledala, v katerem si je med sprehajanjem ogledoval krošnje dreves. Vse aktivnosti so bile poučne in igrive. Nekaj teh pa smo ob vrnitvi izvajali še na šolskem dvorišču ali učilnici.

Poleg tega, da nam je bil dan podarjen s soncem, je bil tudi izredno aktiven, zanimiv, sproščujoč in igriv. Tako pri učencih kot učiteljih je bilo vidno in zaužito zadovoljstvo.

Zapisala Kristina Povh