NARAVOSLOVJE V GOZDU

Teme naravoslovja se prepletajo z naravo, živimi bitji, pogoji za življenje in z življenjem samim. S sedmošolci smo se tako odločili, da bomo kakšno uro pouka preživeli v naravi. Izkustveno učenje je zagotovo pomembno za usvajanje snovi. Šola stoji ob obronku gozda, do tja potrebujemo nekaj minut. Le zakaj bi drevje spoznavali samo z učbenikom, če se ga lahko dotikamo, vonjamo, ogledamo v naravnem okolju? Tam spoznavamo ekologijo, to je povezanost in prepletanje žive ter nežive narave, gozdne plasti, plasti zemlje, vrste prsti, drobne in velike živali v gozdu. Razen srninih kakcev, velikih nismo videli, največjih si niti ne želimo! Sedmošolci so se še v jutranji megli toplo oblečeni podali proti gozdu. Kaj kmalu so opazili pajčevine z nanizanimi kapljicami, jate ptic, ki so letale v pravilnem trikotniku in vonjali jesen, ki se je pravkar pritihotapila v naše kraje. Z  lupami so opazovali mravlje v mravljišču. Pod kamni smo našli mokrice, na pajčevini pajka in jih zajeli v opazovalni lonček. Dekleta so imela pri tem nekaj težav, pa nič zato. So bile toliko bolj pogumne pri merjenju debel, opazovanju poraščenosti z lišaji in mahovi ter nabiranju listov. Prepoznali so razliko med bukvijo ter gabrom, listavci ter iglavci, lesko in lipo, grmovnicami in drevjem.  Našli so veliko podrasti, semena v storžih in nekaj gob. Gozd je res dišal po jeseni in čez čas je sonce pregnalo meglo. Polni energije, znanja in smeha smo se vrnili v šolo ravno za malico, ki je še toliko bolj teknila.

Zapisala učiteljica Valerija