Kontaktni podatki

NASLOV:

OŠ LJUBO ŠERCER
REŠKA CESTA 6
1330 KOČEVJE

Elektronska pošta:

splošno: os.ls-kocevje@guest.arnes.si
v.d. ravnatelja (Jan Čibej): jan.cibej@osls.si
računovodstvo:racunovodstvo@osp-lsercerja.lj.edus.si
svetovalna delavka (Aleksandra Kocjan Malnar): svetovanje@osp-lsercerja.lj.edus.si
knjižničarka (Maša Luteršmit): knjiznica@osp-lsercerja.lj.edus.si

Telefon/faks

– (01) 8931 046
– (01) 8931 047

Transakcijski račun: 01248-6030689488
Davčna številka: 51450763
Matična številka: 5083117