Kontaktni podatki

NASLOV:

OŠ LJUBO ŠERCER
REŠKA CESTA 6
1330 KOČEVJE

Elektronska pošta:

splošno: info@osls.si , os.ls-kocevje@guest.arnes.si
v.d. ravnatelja (Jan Čibej): jan.cibej@osls.si
računovodstvo:racunovodstvo@osp-lsercerja.lj.edus.si
svetovalna delavka (Aleksandra Kocjan Malnar): svetovanje@osls.sisvetovanje@osp-lsercerja.lj.edus.si
knjižničarka (Maša Luteršmit): knjiznica@osp-lsercerja.lj.edus.si

Telefon/faks

– (01) 8931 046
– (01) 8931 047

Transakcijski račun: 01248-6030689488
Davčna številka: 51450763
Matična številka: 5083117

 

Pooblaščena oseba za varstvo osebnih podatkov:

Center za pravno pomoč, d.o.o.

Ljubljanska cesta 35, 2310 Slovenska Bistrica

Telefon: 059 340 910

e-mail: info@czpp.si