Nerazvrščeno

Varne šolske poti

Načrt varnih šolskih poti predstavlja enega izmed temeljev za večjo varnost otrok v cestnem prometu. Kljub temu, da je prometna varnost primarno v domeni staršev ali zakonitih zastopnikov, pa je zelo pomembno, da jih v prometu spremljamo in usmerjamo tudi zaposleni v...

read more

Katalog standardov v NIS-u

Slovenščina Matematika Družboslovje Naravoslovje Tehnika in tehnologija Gospodinjstvo Tuji jezik angleščina Spoznavanje okolja Glasbena umetnost Likovna umetnost Likovno snovanje Šport Prehrana in način prehranjevanja  

read more

Kriteriji ocenjevanja

KRITERIJI IN MERILA OCENJEVANJA: Kriteriji in merila ocenjevanja DRU 4. -9 (1) Kriteriji in merila ocenjevanja GOS 5.-9.r (1) Kriteriji in merila ocenjevanja MAT 4.-9.r (2) Kriteriji in merila ocenjevanja NAR 4.-9.r (1) Kriteriji LUM Kriteriji SLJ 1 Kriteriji SPO...

read more

Dodatni in dopolnilni pouk

Organiziran je za učence, ki imajo težave pri določenem predmetu oziroma za tiste, ki si želijo pridobiti več dodatnega znanja. Ključni člen pri izbiri in usmeritvi učenca v dodatni oziroma dopolnilni pouk je razrednik v sodelovanju z ostalimi učitelji, ki učenca...

read more

Interesne dejavnosti

Zaradi ukrepov za zmanjševanje tveganja okužbe in širjenja okužbe z virusom SARS CoV-2, bodo interesne dejavnosti (ID) potekale le za posamezni mehurček. V šolskem letu 2021/22 načrtujemo naslednje interesne dejavnosti: ID IZVAJALEC DAN, URA RAZRED/ODDELEK OPIS 1....

read more

Dnevi dejavnosti

NIS Dnevi dejavnosti/ število dni Letno 1.r. 2.r. 3.r. 4.r. 5.r. 6.r. 7.r. 8.r. 9.r. Fond ur KULTURNI DNEVI 4 4 4 3 3 3 3 2 3 116 NARAVOSLOVNI DNEVI 3 3 3 3 3 3 3 3 2 104 TEHNIŠKI DNEVI 3 3 3 4 4 4 4 10 10 180 ŠPORTNI DNEVI 5 5 5 5 5 5 5 5 5 180 SKUPAJ VSEH UR  ...

read more

Zdravstveno in socialno varstvo

Na OŠ Ljubo Šercer skrbimo za zdravje učencev tako, da vsako šolsko leto opravimo splošne sistematske zdravstvene preglede, pri čemer zdravstveni delavci ugotavljajo razvojne značilnosti otrok in njihov telesni razvoj. V okviru sistematičnih pregledov so opravljena...

read more

Mobilna služba

MOBILNO SPECIALNA PEDAGOŠKA SLUŽBA (MSPS) Delo mobilne specialno pedagoške službe poteka v osnovnih šolah in vrtcih in je namenjeno učencem v osnovnošolskem programu s prilagojenim izvajanjem in dodatno strokovno pomočjo. Obseg in način izvajanja dodatne strokovne...

read more
Skip to content