za učence in starše

Šolski koledar

V šolskem letu 2020/21 bomo v skladu s šolskim koledarjem realizirali 190 dni pouka (deveti razred 183 dni). Med dneve pouka štejemo tudi športne, kulturne, tehniške, naravoslovne in delovne dneve, šole v naravi ter ekskurzije. V okviru pouka bomo glede na aktualno...

read more

Šolski zvonec

  Urnik učnih ur in odmorov v prilagojenem programu z nižjim izobrazbenim standardom   Urnik učnih ur in odmorov v posebnem programu vzgoje in izobraževanja  

read more

Učbeniški sklad

  UČBENIŠKI SKLAD Učbeniški sklad je ustanovljen zato, da se učenkam in učencem zagotovi učbenike, ki jih potrebujejo pri pouku. Učbeniški sklad vodi upravljavec učbeniškega sklada, na naši šoli je to šolska knjižničarka. Učbenike za prilagojeni program izda...

read more
Skip to content