Čarobnost knjige

9. 9. 2021 | Projekti

Gre za projekt, namenjen spodbujanju branja in bralne pismenosti, razvijanju ustvarjalnosti in domišljije, razvijanju kritičnega mišljenja in hkrati vključevanju staršev v dejavnosti šole. S projektom smo začeli v šolskem letu 2020/21 in se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu do zaključka, 8.10.2021. Poleg raznih bralnih aktivnostih, ki so in bodo potekale na šoli, smo povabili tudi starše, da doma s svojimi otroki prebirajo zgodbe, pravljice, članke in podobno ter o prebranem zapišejo kakšne misli, ustvarijo ilustracije ter se med branjem fotografirajo. Projekt se bo zaključil 8. oktobra 2021 s posebnim srečanjem, ki smo ga poimenovali ČAROBNA NOČ KNJIGE in s katerim se bomo prvič vključili v mednarodni projekt Noč knjige. Učenci višjih razredov NIS-a pa bodo (v primeru dovoljenja staršev) na šoli tudi prespali in izvajali razne aktivnosti na temo branja in literature ter likovno poustvarjali.

                                                                                                                                                                  Vodje projekta Sandra Rusec Belaj, Erika Remic, Maša Luteršmit

Skip to content