Čarobnost knjige

9. 9. 2021 | Projekti

S projektom smo začeli v šolskem letu 2021/22 in se nadaljuje tudi v letošnjem šolskem letu do zaključka, 7.10.2022. Poleg raznih bralnih aktivnostih, ki so in bodo potekale na šoli, smo povabili tudi starše, da doma s svojimi otroki prebirajo zgodbe, pravljice, članke in podobno ter o prebranem zapišejo kakšne misli, ustvarijo ilustracije ter se med branjem fotografirajo. Literarne aktivnosti, ki potekajo na šoli so: pravljične ure v šolski knjižnici, branje med poukom, branje v naravi, pogovor o prebranem, izmenjava mnenj, spoznavanje domačih in tujih avtorjev, poustvarjanje po prebranih vsebinah, izdelava plakatov, miselnih vzorcev, itd. V okviru projekta, bomo 7.10.2022, izvedli tudi kulturni dan z istoimenskim naslovom Čarobnost knjige. Na šolo bomo povabili lokalno pisateljico, ki nam bo predstavila njeno literarno ustvarjanje, priredili bomo tudi razstavo končnih izdelkov in fotografij, ki so nastale v času projekta. Projekt se bo zaključil 7.10.2022, s posebnim srečanjem, ki smo ga poimenovali ČAROBNA NOČ KNJIGE in s katerim se bomo drugič vključili v mednarodni projekt Noč knjige.

Vodji projekta Maša Luteršmit in Sandra Rusec Belaj

Skip to content